Tin trong tỉnh
LĐLĐ huyện Vũ Thư phối hợp với MTTQ huyện và các ngành chức năng giám sát việc thực hiện Luật bảo hiểm xã hội

Ngày cập nhật: 25/10/2019

   

Thực hiện Quyết định 217- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội giám sát, phản biện xã hội; thông báo số 500-TB/HU, ngày 14/6/2019 kết luận nội dung chương trình giám sát của Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư  năm 2019; từ ngày 25/9 đến ngày 02/10, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư phối hợp với  Mặt trận Tổ quốc huyện và các ngành chức năng tổ chức giám sát việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội tại 05 doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Qua giám sát tại các doanh nghiệp cho thấy các đơn vị cơ bản đã thực hiện ký hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định; số công nhân lao động đã ký hợp đồng lao động đạt 99,7 %, số công nhân lao động đã được tham gia bảo hiểm xã hội đạt 83%. Việc tính tiền lương làm cơ sở trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, được các doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Việc cấp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đảm bảo theo quy định, 100% công nhân lao động tham gia bảo hiểm đã được cấp và trả sổ bảo hiểm. Việc thực hiện chế độ BHXH cho người lao động khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí được thanh toán đúng, đủ và kịp thời cho người lao động.
Đoàn giám sát Luật BHXH tại Công ty TNHH Creative Source Việt Nam


Tuy nhiên qua giám sát Đoàn cũng đã chỉ ra một số điểm còn tồn tại mà các đơn vị cần lưu ý như: Hầu hết các doanh nghiệp được giám sát đều chưa xây dựng thang bảng lương và đăng ký danh sách lao động với cơ quan có thẩm quyền; 4/5 doanh nghiệp được giám sát chưa thành lập công đoàn cơ sở để bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động trong doanh nghiệp; một số lao động thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ (Công ty TNHH Leader win shoes), còn có doanh nghiệp còn nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội (Công ty TNHH Bluevina); việc đóng BHXH cho người lao động còn thiếu công bằng đối với lao động làm việc lâu năm và lao động mới được tuyển dụng; chưa thực hiện việc công khai các chế độ chính sách BHXH cho người lao động theo quy định.

  Từ những tồn tại hạn chế đó, Đoàn giám sát liên ngành đã kiến nghị với các doanh nghiệp được giám sát thực hiện nghiêm luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; chấp hành đúng các quy định của pháp luật về thu nộp BHXH, BHYT, BHTN và giải quyết các chế độ cho người lao động đầy đủ kịp thời; thực hiện công khai việc thực hiện các chế độ chính sách BHXH cho người lao động theo quy định; thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở và đóng kinh phí công đoàn theo quy định của Luật công đoàn, Bộ luật lao động và Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ để đảm bảo vệ quyền lợi của người lao động tại doanh nghiệp. Đồng thời Đoàn cũng kiến nghị với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo hiểm xã hội và các quy định của pháp luật về BHXH để đảm bảo quyền lợi của người lao động./. 

Đặng Thị Hương
 
  • VIDEO
Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường l...
  • CHUYÊN MỤC
  • LIÊN KẾT WEBSITE