Văn hóa - Xã hội
Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy tổng kết công tác công đoàn năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm hocj 2019-2020

Ngày cập nhật: 29/08/2019

    iên đoàn Lao động huyện Thái Thụy tổng kết công tác công đoàn năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm hocj 2019-2020

 

        Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2019, Liên đoàn lao động huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm học 2019-2020.

          Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Toản – Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thái Bình, Đồng chí Phạm Tùng Lâm – Phó bí thư huyện ủy Thái Thụy, đồng chí Nguyễn Duy Cam – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND; các đồng chí trưởng phó các ban chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh; Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thái Thụy; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện, các cá nhân được khen thưởng và 110 đồng chí chủ tịch Công đoàn cơ sở khối trường học huyện Thái Thụy.


 

Các ý ‎kiến tại Hội nghị đều nhất trí cao với nội dung báo cáo tổng kết và nhiệm vụ công tác công đoàn trong năm học mới của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện.

Báo cáo tổng kết công đoàn năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ công đoàn năm học 2019-2020 do đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện thay mặt Thường vụ công đoàn báo cáo trước Hội nghị. Năm học qua, Công đoàn cơ sở các trường học đã có nhiều đóng góp trong việc vận động nhà giáo và lao động tham gia các các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần cùng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành. Hầu hết các cơ sở thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích cho CBGV,NV, các chế độ, chính sách được đảm bảo. Công  tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ được quan tâm; đoàn viên công đoàn phát huy dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia giữ vững kỷ cương, nền nếp trong cơ quan đơn vị.  Hoạt động nữ công có nhiều đổi mới, sáng tạo quy tụ được đông đảo nữ NG&LĐ tham gia; có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức theo hướng phát triển, đi lên, tạo động lực cho nhà giáo phấn khởi, yên tâm công  tác. Mối quan hệ phối hợp chỉ đạo giữa Liên đoàn Lao động huyện và Phòng GD &ĐT đồng thuận, công tác phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành công đoàn cơ sở với lãnh đạo các nhà trường đều tốt, tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động thuận lợi và luôn đạt kết quả cao.  

Trong phương hướng hoạt động công tác công đoàn năm học 2019-2029, đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm: Các công đoàn trường học cần tích cực tìm các giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động công đoàn, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ giáo viên, nhân viên; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua gắn với việc học tập  tấm gương đạo đức Bác Hồ để nâng cao chất lượng các hoạt động, xây dựng hình ảnh “Nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan, môi trường giáo dục lành mạnh”.
 

 

 

                                                                                                                                        TB.Công đoàn Thái Thụy

 

LĐLĐ Thái Thụy
 
  • VIDEO
Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường l...
  • CHUYÊN MỤC
  • LIÊN KẾT WEBSITE