CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Thực hiện cam kết về lao động theo TPP không làm hạn chế vai trò của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Ngày cập nhật: 19/11/2015

    Khẳng định là vấn đề được đồng bào cử tri cả nước, nhất là người lao động quan tâm, cũng như thu hút sự chất vấn của đại biểu Quốc hội, trong báo cáo Quốc hội sáng nay (18.11) trước khi trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ đă dành nhiều thời gian để báo cáo sâu về các nội dung liên quan đến vấn đề lao động trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái B́nh Dương (TPP).

Vấn đề lao động trong hiệp định TPP được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu nhiều nội dung quan trọng trước Quốc hội

Khẳng định là vấn đề được đồng bào cử tri cả nước, nhất là người lao động quan tâm, cũng như thu hút sự chất vấn của đại biểu Quốc hội, trong báo cáo Quốc hội sáng nay (18.11) trước khi trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ đă dành nhiều thời gian để báo cáo sâu về các nội dung liên quan đến vấn đề lao động trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái B́nh Dương (TPP).

Theo Thủ tướng, người lao động là người trực tiếp làm ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong thương mại quốc tế nên trước hết, họ phải được hưởng thành quả của quá tŕnh này. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) năm 1988 đă ra Tuyên bố về những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động và đến năm 2008, tiếp tục thông qua Tuyên bố về thúc đẩy việc bảo đảm quyền lợi của người lao động trong quá tŕnh toàn cầu hóa công bằng. Đây là cách tiếp cận của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới và đang trở thành xu thế trên toàn cầu.

“Việc đưa nội dung lao động vào các Hiệp định FTA thế hệ mới c̣n có mục đích bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng giữa các bên trong quan hệ thương mại, do khi một nước áp dụng tiêu chuẩn lao động thấp và người lao động không được bảo đảm quyền thương lượng với người sử dụng lao động về tiền lương và điều kiện làm việc th́ sẽ có chi phí sản xuất thấp hơn, nên có lợi thế cạnh tranh so với nước áp dụng tiêu chuẩn lao động cao và bảo đảm các quyền nêu trên của người lao động theo quy định của ILO” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Xem Hiệp định TPP là một Hiệp định FTA thế hệ mới, theo Thủ tướng, TPP sẽ đề ra những nội dung quan trọng về vấn đề lao động. Cụ thể:

Đối với những nội dung liên quan đến xóa bỏ lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, phân biệt đối xử trong lao động và quy định bảo đảm điều kiện lao động về lương tối thiểu, giờ làm việc, an toàn lao động th́ hệ thống pháp luật của Việt Nam đă quy định đầy đủ và cơ bản là phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO và cam kết trong Hiệp định TPP. Chúng ta đang thực hiện và sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đối với những nội dung này.

Về quyền thành lập tổ chức đại diện của người lao động, theo Hiệp định TPP và cũng phù hợp với quy định của ILO, Việt Nam và tất cả các nước tham gia Hiệp định TPP phải tôn trọng và bảo đảm quyền của người lao động trong việc thành lập và gia nhập tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp. Tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp sau khi thành lập có thể lựa chọn gia nhập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc đăng kư với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được chính thức hoạt động và sẽ chỉ được hoạt động sau khi được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kư theo một quy tŕnh minh bạch và được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. 

Hiệp định TPP cũng có các quy định bảo vệ tổ chức của người lao động để không bị người sử dụng lao động can thiệp và phân biệt đối xử nhằm vô hiệu hóa hoặc làm suy yếu khả năng đại diện, bảo vệ cho quyền và lợi ích của người lao động. Điều này cũng phù hợp với quy định của ILO.

Theo cam kết trong Hiệp định TPP, chỉ riêng đối với Việt Nam là được có thời gian chuẩn bị là 5 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực (tức là khoảng 7 năm kể từ khi kư Hiệp định), các tổ chức của người lao động ở cấp cơ sở doanh nghiệp có thể gia nhập hoặc cùng nhau thành lập tổ chức của người lao động ở cấp cao hơn như cấp ngành, cấp vùng theo đúng tŕnh tự đăng kư được pháp luật quy định một cách công khai, minh bạch. 

Tôn chỉ, mục đích, tŕnh tự, thủ tục thành lập và phương thức hoạt động của các tổ chức của người lao động ở cấp cao hơn này cũng phải tuân thủ đầy đủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam và không trái với các quy định của ILO. Thời gian chuẩn bị này là để Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức bộ máy quản lư để bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người lao động. Việc đạt được một khoảng thời gian hợp lư nêu trên để chúng ta chuẩn bị là thể hiện thiện chí của các bên trong đàm phán và vị thế, uy tín của Việt Nam, nhất là trong việc thực thi nghiêm túc các cam kết quốc tế, trong đó có việc thực hiện tốt những quy định về lao động của ILO.

“Sau khi Hiệp định TPP được cấp có thẩm quyền phê chuẩn, về vấn đề lao động trong Hiệp định, chúng ta sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật (có thể là Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) để thực thi nội dung về lao động trong Hiệp định, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và quy định của ILO” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Cuối cùng, Thủ tướng cho biết, việc thực hiện các cam kết về lao động trong Hiệp định TPP cũng chính là việc tiếp tục thực hiện các quy định của ILO mà Việt Nam là một thành viên. Và điều này cũng không ảnh hưởng, không làm hạn chế địa vị pháp lư, vai tṛ, chức năng nhiệm vụ và tổ chức, hoạt động của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

NA
 
  • VIDEO
Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường l...
  • CHUYÊN MỤC
  • LIÊN KẾT WEBSITE