CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI
Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Ngày cập nhật: 25/01/2016

    Ḥa cùng khí thế thi đua sôi nổi của quân và dân cả nư­ớc, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, những ngày qua, CNVCLĐ trong các cơ quan, nhà máy, công trường, hầm mỏ, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên mọi miền Tổ quốc, đang ra sức thi đua lao động sáng tạo, với năng suất chất lượng, hiệu quả cao, lập thành tích xuất sắc dâng lên Đại hội lần thứ XII của Đảng, thể hiện sự quyết tâm, ḷng trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và tin tưởng Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, lănh đạo linh hoạt, sáng tạo thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nư­ớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo định hư­ớng xă hội chủ nghĩa.


chú thích ảnh

Hôm nay tại diễn đàn trọng thể này, tôi xin thay mặt cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam với trên 9 triệu đoàn viên công đoàn trong cả nư­ớc xin gửi đến toàn thể quư vị Đại biểu và Đại hội lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Chúng tôi bày tỏ sự đồng t́nh, nhất trí cao với những nội dung cơ bản trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tŕnh Đại hội Đảng. Trong suốt quá tŕnh thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội, người lao động trong cả nước đều đồng thuận cao, khẳng định Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học có chất lượng, thể hiện rơ tính Đảng, tính giai cấp và tầm cao của trí tuệ, phản ánh đầy đủ, toàn diện những kết quả đạt được; thẳng thắn nh́n nhận những hạn chế, khuyết điểm của quá tŕnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; nhất trí về những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới, phù hợp với thực tiễn, phản ánh được tâm tư nguyện vọng của người lao động, của nhân dân để đưa đất nước ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Thư­a toàn thể Đại hội!

Trong tiến tŕnh lịch sử, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với vận mệnh của dân tộc và luôn hoàn thành sứ mệnh của ḿnh. Dưới sự lănh đạo của Đảng, giai cấp công nhân được tập hợp, tôi luyện và nhân lên sức mạnh của ḿnh trong tổ chức Công đoàn và liên minh công nhân – nông dân – trí thức trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, trong quá tŕnh thực hiện đ­ường lối đổi mới do Đảng ta khởi x­ướng và lănh đạo, Công đoàn Việt Nam, tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của GCCN và của người lao động luôn tin tưởng và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, vận động cán bộ, đoàn viên đi tiên phong trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng; Vận động, tổ chức và tập hợp trí tuệ của người lao động tham mưu với Đảng trong việc đề ra đường lối chủ trương đúng đắn, sáng tạo; tham gia với Nhà nước xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động. Đại diện cho người lao động thương lượng, kư kết thỏa ước lao động tập thể, tăng cường đối thoại xây dựng quan hệ lao động hài ḥa ổn định tiến bộ tại doanh nghiệp.

Tuyên truyền, phổ biến đ­ường lối, chủ tr­ương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà n­ước, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, liên tục, sôi nổi, rộng khắp, góp phần quan trọng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nướcNhững đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xă hội, là minh chứng khẳng định vị trí, vai tṛ và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tiến tŕnh phát triển của đất nước.

Kính thư­a quư vị đại biểu !

Thư­a toàn thể đại hội !

Những thành tựu của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam đạt được là hết sức quan trọng, song thực tế vẫn c̣n nhiều vấn đề bức xúc. T́nh trạng việc làm của CNLĐ c̣n gặp nhiều khó khăn, c­ường độ làm việc rất cao, điều kiện lao động ít được cải thiện, tai nạn lao động vẫn gia tăng. Đặc biệt là tiền lư­ơng, thu nhập của ng­ười lao động chư­a t­ương xứng với c­ường độ và thời gian lao động, đời sống gặp vô vàn khó khăn; lao động nữ ít có điều kiện xây dựng hạnh phúc gia đ́nh, thiếu nhà trẻ mẫu giáo để gửi con; vấn đề ngộ độc thực phẩm bữa ăn công nhân có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động là điều rất đáng lo ngại. Bên cạnh đó, điều kiện sinh hoạt tinh thần cũng rất thiếu thốn, t́nh trạng ng­ười sử dụng lao động vi phạm pháp luật lao động vẫn c̣n diễn ra phổ biến. Tranh chấp lao động và đ́nh công trong công nhân lao động có nhiều diễn biến phức tạp. Tŕnh độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, giác ngộ chính trị, ư thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp và sự am hiểu chính sách pháp luật của CNLĐ c̣n hạn chế. Năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh c̣n chưa cao.

Trong thời gian tới, chúng ta đang đứng trước thử thách rất to lớn phải bảo vệ toàn vẹn lănh thổ, chủ quyền biển đảo quốc gia trong điều kiện Trung Quốc không từ bỏ âm mưu độc chiếm biển Đông, cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu ngày càng gay gắt, quan hệ lao động có xu hướng phức tạp, "âm mưu diến biến ḥa b́nh", chống phá của các thế lực thù địch vẫn âm mưu chống phá cách mạng, chống phá Công đoàn Việt Nam; yêu cầu vai tṛ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ngày càng lớn và cấp bách, nhất là khi các Hiệp định thương mại tự do và đặc biệt là Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái B́nh Dương (TPP) có hiệu lực, có thể xuất hiện tổ chức đại diện người lao động ngoài tổ chức Công đoàn Việt Nam cùng tồn tại hoạt động. Điều này đang đặt ra nhiều thách thức không chỉ đối với tổ chức Công đoàn mà c̣n đối với cả hệ thống chính trị nếu tổ chức Công đoàn hoạt động yếu kém, không hiệu quả.

Nếu không tập trung xây dựng được tổ chức công đoàn vững mạnh, để công đoàn phát huy tốt vai tṛ của ḿnh th́ sẽ có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức sống của Đảng, tiềm ẩn những nguy cơ xói ṃn, trực diện vào cơ sở xă hội quan trọng nhất của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị. Do vậy, để tổ chức công đoàn thực sự trở thành cơ sở xă hội vững chắc của Đảng, người cộng tác đắc lực của Nhà nước, tạo sức mạnh tổng hợp của dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xă hội chủ nghĩa, tại diễn đàn Đại hội quan trọng này, chúng tôi trân trọng đề nghị:

Một là, phải luôn giữ vững và tăng cư­ờng bản chất giai cấp công nhân của Đảng, tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phải đưa ra khỏi Đảng những phần tử thoái hóa, cơ hội biến chất, xu nịnh, cần phải nâng cao năng lực lănh đạo và sức chiến đấu của Đảng, để bảo đảm vai tṛ lănh đạo cầm quyền và Đảng cần phải thực sự chăm lo xây dựng bền vững cơ sở giai cấp, cơ sở quần chúng và cơ sở tổ chức của Đảng. Kết nạp những công nhân ưu tú, những người mang bản chất của giai cấp công nhân thật sự. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng có ảnh h­ưởng trực tiếp đến đ­ường lối, chiến lược của Đảng, đặc biệt là đến ḷng tin của GCCN, đối với Đảng và cả hệ thống chính trị. Hơn lúc nào hết phải thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh " Đảng Cộng sản không mang bản chất GCCN, không đứng trên lập trư­ờng của GCCN th́ không c̣n là một Đảng tiên phong cách mạng".

Đảng cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, phát triển Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức chính trị xă hội trong công nhân, nhất là ở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước v́ hiện nay hệ thống chính trị trong công nhân lao động rất mỏng, vẫn có nhiều cơ sở c̣n trắng tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên và thậm chí cả công đoàn. Chú trọng đào tạo, bồi d­ưỡng cán bộ từ những công nhân ­ưu tú nhằm không ngừng bổ sung cho các cơ quan Đảng, Nhà n­ước, những cán bộ vừa hồng vừa chuyên trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Hai là, Đảng cần tập trung lănh đạo việc tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 22/CT - TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường công tác lănh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài ḥa, ổn định và tiến bộ. Vấn đề cốt lơi của xây dựng giai cấp công nhân không chỉ đơn thuần là phát triển số lượng mà là phải tạo cho được sự phát triển về chất lượng chính trị, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng tác phong công nghiệp. Trong đó, cần tập trung lănh đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả chính sách đào tạo, đào tạo lại để công nhân có tŕnh độ chính trị, học vấn chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH đất nư­ớc.

Lănh đạo việc tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách tiền lư­ơng, tiền công, các chính sách phúc lợi và dịch vụ xă hội, đảm bảo cho giai cấp công nhân thực hiện tốt vai tṛ vừa là chủ thể của quá tŕnh CNH - HĐH đất nước vừa được thụ hưởng những thành quả của sự nghiệp CNH - HĐH đất nước tương xứng với sự đóng góp của họ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xă hội và giữ vững sự ổn định chính trị, xă hội.

Tăng cư­ờng hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động, luật công đoàn, bảo hộ lao động, các chính sách bảo hiểm xă hội cho người lao động và xử lư nghiêm những vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi của ngư­ời lao động, bất luận đó là chủ doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nào, không v́ thu hút đầu tư­ mà xem nhẹ quyền lợi của công nhân, lao động.

Ba là, cần quan tâm hơn nữa và đổi mới mạnh mẽ ph­ương thức lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn. Bởi thực chất quan tâm đến Công đoàn là quan tâm tới mặt chính trị, xă hội của sản xuất, để đảm bảo sản xuất kinh doanh phát triển, xă hội tiến bộ, chính trị ổn định. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp nhất đến sự lớn mạnh của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng, các cán bộ lănh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước cần thư­ờng xuyên tiếp xúc, làm việc, lắng nghe, đối thoại và giải quyết kịp thời những ư kiến kiến nghị của người lao động và tổ chức Công đoàn. Quan tâm lănh đạo để có những quyết sách mạnh nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc trong tổ chức, hoạt động công đoàn, nhất là về cơ chế tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, tạo cơ sở pháp lư, điều kiện và sự chủ động trong tuyển chọn, sử dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ phong trào công nhân, để Công đoàn hoạt động có chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt vai tṛ giám sát và  phản biện xă hội của Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật.
đ/c Mận
 
  • VIDEO
Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường l...
  • CHUYÊN MỤC
  • LIÊN KẾT WEBSITE