Trang chủ  »  CÔNG TÁC NỮ CÔNG

Ngày hội gia đình công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam

Ngày 07/11, tại công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) Khu công nghiệp Quang Minh, công đoàn công ty phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức “Ngày hội gia đình” công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội); Nippon Paint Vĩnh phúc Năm 2015.
Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường l...