CÔNG TÁC NỮ CÔNG
LĐLĐ tỉnh tổ chức tập huấn, truyền thông, tư vấn công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 400 CNLĐ.

Ngày cập nhật: 10/09/2018

   

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ngày 8.9 LĐLĐ tỉnh Thái Bình phối hợp với Trung tâm dân số - sức khỏe sinh sản Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức tập huấn truyền thông, tư vấn những kiến thức cơ bản về công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình – Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 400 CNLĐ  đại diện cho hơn 5000 CNLĐ của công ty TNHH may Tex Hong thuộc Công đoàn các khu công nghiệp Thái Bình. Dự và truyền đạt nội có đồng chí: Đỗ Hồng Vân - Phó  trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Huỳnh Hải Vân - Giám đốc Trung tâm Dân số - Sức khỏe sinh sản Tổng LĐLĐ Việt Nam; Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Toản, lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp.

Các đại biểu Tổng liên đoàn, LĐLĐ tỉnh, CĐ các KCN dự lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn truyền thông CNLĐ đã được nghe và trao đổi những nội dung cơ bản của chính sách Dân số, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, một số Điều trong Bộ luật lao động, Luật BHXH liên quan đến chế độ, chính sách của lao động nữ được hưởng trong thời gian thai sản, nuôi con nhỏ, chăm sóc sức khỏe sinh sản…

Phát biểu tại lớp tập huấn đồng chí: Trần Văn Toản – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Tính đến thời điểm 31/12/2017 Thái Bình có trên 1,8 triệu người, tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh (nam/nữ) không giảm và có nguy cơ tăng tỷ lệ sinh con thứ 3, không ít gia đình CNLĐ vi phạm về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Do vậy thông qua lớp tập huấn sẽ giúp cho CNLĐ nắm vững các kiến thức cơ bản về pháp luật lao động, pháp luật dân số và tự bảo vệ mình và thực hiện tốt hơn các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Đ/c Đỗ Hồng Vân - Phó trưởng Ban nữ công Tổng liên đoàn truyền đạt nội dung

Thông qua lớp tập huấn truyền thông, tư vấn sẽ giúp cho CNLĐ nắm vững và thực hiện tốt hơn các chính sách về Dân số- kế hoạch hóa gia đình, hỗ trợ cho CNLĐ trẻ và trong độ tuổi sinh sản các kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần làm giảm tỷ lệ lựa chọn giới tinh khi sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trong CNLĐ và từng bước nâng cao chất lượng dân số trong CNLĐ tại địa bàn. Đồng thời qua lớp tập huấn truyền thông này thì mỗi CNLĐ sẽ trở thành những tuyên truyền viên để vận động người thân, đồng nghiệp hiểu và thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách DS/KHHGĐ.


 

Bá Mạnh - Ban tuyên giáo
 
  • VIDEO
Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường l...
  • CHUYÊN MỤC
  • LIÊN KẾT WEBSITE