ĐỜI SỐNG CNVCLĐ
Hưng Hà: 80% công đoàn cơ sở đạt loại tốt

Ngày cập nhật: 27/01/2016

    Chiều ngày 25/1, Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.


Chú thích

Năm 2015, các cấp công đoàn huyện Hưng Hà đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đổi mới nội dung phương thức hoạt động đạt hiệu quả cao. 95% công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ công chức, 75% công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; trên 80% công nhân lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Toàn huyện có trên 300 sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp được ứng dụng trong sản xuất và công tác. Qua đánh giá xếp loại thi đua, toàn huyện có 80% công đoàn cơ sở xếp loại tốt. 

Phát huy kết quả đạt được, năm 2016, công đoàn các cấp huyện Hưng Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở", "Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp"..., phấn đấu 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn về văn hóa. Tiếp tục bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, xây dựng công đoàn vững mạnh.

Nhân dịp này, các công đoàn cơ sở đã ký kết giao ước thi đua năm 2016. Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động huyện. 

Bá Mạnh
 
  • VIDEO
Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường l...
  • CHUYÊN MỤC
  • LIÊN KẾT WEBSITE