Trang chủ  »  THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015 - 2020

Qua 5 năm phát động, phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015 - 2020 đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác thi đua, khen thưởng của các cấp Công đoàn trong tỉnh được đổi mới, có bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đời sống xã hội tỉnh nhà.

Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 29 tháng 8 năm 2019, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố tỉnh Thái Bình tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Trang:  1  2  3 
Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường l...