Trang chủ  »  THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Công đoàn Viên chức tỉnh: Sôi nổi các phong trào thi đua

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, 5 năm qua (2010-2015), Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) phát động các phong trào thi đua, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) tham gia.

Công đoàn ngành Giao thông vận tải: Động lực từ những phong trào thi đua

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trở thành động lực quan trọng để cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường l...