THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Công đoàn Viên chức tỉnh: Sôi nổi các phong trào thi đua

Ngày cập nhật: 19/11/2015

    Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, 5 năm qua (2010-2015), Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) phát động các phong trào thi đua, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) tham gia.

Các phong trào đã tạo thành làn sóng thi đua yêu nước sôi nổi, khơi dậy tinh thần chủ động, tự lực, phát huy tính sáng tạo của đội ngũ CBCCVCLĐ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bùi Văn Soái, Chủ tịch CĐVC tỉnh, cho biết: 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của CĐVC tỉnh được duy trì và phát huy hiệu quả, trở thành động lực động viên, khích lệ CBCCVCLĐ phát huy tài năng, trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua các phong trào thi đua, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... đã góp phần bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ CBCCVCLĐ và cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân không ngừng được nâng lên.

Nhiều CĐCS đã vận dụng sáng tạo và phát động các phong trào thi đua có tính đặc thù của ngành gắn liền với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Điển hình là CBCC trong các cơ quan Đảng, chính quyền, quản lý Nhà nước đã phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, ngày càng khẳng định rõ hơn chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chuyên môn về các chủ trương, giải pháp xây dựng Đảng, chính quyền, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cán bộ, đoàn viên khối nội chính, tư pháp làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, điều tra, xét xử các loại tội phạm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Cán bộ, đoàn viên trong các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phát sóng, chất lượng tin, bài; phản ánh trung thực mọi mặt của đời sống xã hội và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh. CBCCVCLĐ khối các trường chuyên nghiệp tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...

alt

Các tập thể được tặng giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác thi đua, điển hình tiên tiến, giai đoạn 2010 - 2015.

 Đặc biệt, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến và nghiên cứu các đề tài khoa học được các CĐCS phát động thu hút đông đảo CBCCVCLĐ tham gia. Thông qua phong trào, đã có nhiều sáng kiến, ứng dụng công nghệ mới, đem lại hiệu quả trong quản lý Nhà nước; xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình có những thành tích nổi bật. Là một trong những đơn vị thực hiện tốt phong trào, công đoàn Trường Cao đẳng y tế phối hợp với chuyên môn thường xuyên tổ chức các buổi thao giảng, giờ giảng đạt chất lượng cao, áp dụng phương pháp dạy học tích cực và sử dụng thành tựu khoa học công nghệ trong giảng dạy. Tổ chức khen thưởng, động viên các cá nhân có thành tích, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, giáo viên nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo, phát triển thành những sáng kiến, đề tài khoa học có giá trị thực tiễn. Năm học 2014-2015, nhà trường đã có 1 đề tài cấp tỉnh được nghiệm thu, 18 đề tài cấp cơ sở, 67 đề tài  và chuyên đề đăng tập san của trường.

Do triển khai thực hiện hiệu quả phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến và nghiên cứu các đề tài khoa học nên trong 5 năm qua, CBCCVCLĐ đã có 5.789 đề tài khoa học, đề án công tác, sáng kiến, cải tiến, trong đó có 567 đề tài cấp tỉnh, 1.575 đề tài cấp ngành, 3.647 cấp cơ sở đã được triển khai thành công, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trung bình hằng năm, có 96% CBCCVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến và đoàn viên xuất sắc, 25% cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ  thi đua các cấp.

Phát huy những kết quả đã đạt được, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, thời gian tới, CĐVC tỉnh chỉ đạo các CĐCS tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ, phấn đấu 90% trở lên CĐCS đạt danh hiệu vững mạnh, trong đó có 80% trở lên đạt vững mạnh xuất sắc, không có CĐCS yếu kém.

NA
 
  • VIDEO
Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường l...
  • CHUYÊN MỤC
  • LIÊN KẾT WEBSITE