THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Công đoàn ngành Công thương tổ chức tuyên dương cán bộ công đoàn, CNLĐ tiêu biểu.

Ngày cập nhật: 24/07/2019

   

Vừa qua ngày 24.7 công đoàn ngành Công thương Thái Bình tổ chức gặp mặt các cán bộ công đoàn qua các thời kỳ và tuyên dương cán bộ công đoàn, CNLĐ đã có những thành tích trong lao động, sản xuất và hoạt động công đoàn. Dự có các đồng chí: Vũ Ngọc Khiếu - Tỉnh ủy viên; Giám đốc Sở Công thương, Trần Văn Toản – phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Hoàng Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch CĐ ngành, các cán bộ công đoàn qua các thời kỳ….

Theo báo cáo hiện công đoàn ngành Công thương Thái Bình quản lý 27 CĐCS với 12.485 đoàn viên. Lao động thuộc ngành công thương hoạt động trên nhiều lĩnh vực, đa ngành nghề, tập chung chủ yếu là ngành may mặc, điện tử, dịch vụ…Trong những năm qua Công đoàn ngành đã xác định rõ vị trí, vai trò của mình từ đó thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ của công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ cho đoàn viên, người lao động. Phát động các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, trong nghiên cứu khoa học đã thu hút đông đảo đoàn viên, CNLĐ hưởng ứng tham gia. Tổ chức, phát động có hiệu quả trong các hoạt động chăm lo về mặt vật chất cũng như tinh thần cho đoàn viên. Hội nghị biểu dương 45 công nhân lao động, cán bộ CĐCS  hôm nay cũng nhằm ghi nhận thành tích của các cán bộ hoạt động công tác công đoàn, đoàn viên, CNLĐ trong thời gian qua thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh giỏi, có nhiều sáng kiến, đề tài khoa học được áp dụng vào thực tiễn sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, chăm lo tốt hơn cho người lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng chí: Vũ Ngọc Khiếu – Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí: Vũ Ngọc Khiếu – Giám đốc sở Công thương đã khái quát tình hình hoạt động của ngành trong việc đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong nhiều năm qua, đồng thời đồng chí ghi nhận những kết quả của Công đoàn ngành trong việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong công tác, lao động sản xuất tới cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ.Từ những phong trào thi đua đã có nhiều tấm gương sáng như những cán bộ, đoàn viên được tuyên dương. Các đồng chí là những tấm gương tiêu biểu trong lao động sáng tạo, lao động chuyên cần đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, năng lực sản xuất mới, kim ngạch xuất khẩu. Nhiều đồng chí có những sáng tạo trong điều hành sản xuất kinh doanh cũng như trong việc chỉ đạo, quản lý của doanh nghiệp, đơn vị..Trong thời gian tới chúng ta phải đổi mới tư duy, hành động, lao động sáng tạo và không ngừng học tập để bắt nhịp với những thời cơ và thách thức khi Việt Nam đã hội nhập quốc tế…để làm sao doanh nghiệp phát triển, tỉnh phát triển, ngành phát triển, đời sống cán bộ, CNVCLĐ ngảy càng được tốt hơn…

Bá Mạnh
 
  • VIDEO
Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường l...
  • CHUYÊN MỤC
  • LIÊN KẾT WEBSITE