THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015 - 2020

Ngày cập nhật: 20/08/2020

    Qua 5 năm phát động, phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015 - 2020 đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác thi đua, khen thưởng của các cấp Công đoàn trong tỉnh được đổi mới, có bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đời sống xã hội tỉnh nhà.

Thường trực LĐLĐ tỉnh tặng cờ cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

 

Trong những năm qua, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo và hướng dẫn công đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp kịp thời phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong CNVCLĐ với nhiều nội dung phong phú, sát thực tế, phù hợp với đặc điểm ngành nghề, điều kiện của địa phương, cơ sở. Các phong trào thi đua trong CNVCLĐ đã có bước đổi mới về nội dung, hình thức, gắn với các cuộc vận động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

Các cấp công đoàn luôn phát huy vai trò, chức năng của mình đối với công tác thi đua khen thưởng, chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, qua đó hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các phong trào thi đua được phát động rộng khắp, trọng tâm như: phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Xanh, Sạch, Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025, “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Cùng với đó, phong trào thi đua theo ngành, lĩnh vực gắn với việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai hiệu quả, như: phong trào “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “ Dạy tốt học tốt”, “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, "Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”  trong Công đoàn ngành giáo dục; phong trào “Thực hiện tốt 12 điều quy định về y đức, 10 điều quy định về đạo đức người hành nghề dược” trong CNVCLĐ ngành Y tế; phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm”, “Kinh doanh giỏi, sản xuất tốt”; “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” của ngành Công Thương... đã thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia. Với phương châm coi khen thưởng là động lực để thúc đẩy thi đua, việc xét, chọn, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được các cấp Công đoàn trong tỉnh chú trọng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ; đặc biệt, tỷ lệ khen thưởng đối với công nhân lao động trực tiếp, những tập thể doanh nghiệp tăng so với giai đoạn 2010 - 2015.

Qua các phong trào thi đua, trong 5 năm qua đã có trên 5.737 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị kinh tế - xã hội được ứng dụng vào sản xuất, công tác làm lợi hàng trăm tỷ đồng; trên 800 đề tài, giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình, trong đó có 100 đề tài, giải pháp đạt giải, được các cấp, các ngành khen thưởng và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Nhiều công trình, sản phẩm mới giá trị kinh tế cao được đăng ký gắn biển, trong đó đã tổ chức gắn biển 28 công trình chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh với tổng giá trị các công trình hơn 90 tỷ đồng. Từ các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động đã khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình, trách nhiệm, tài năng sáng tạo của đội ngũ CNVCLĐ trên từng lĩnh vực, từng vị trí công tác góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà giai đoạn 2015 - 2020.

Cùng với thiết thực mang lại lợi ích về kinh tế, xã hội, các phong trào thi đua mà tổ chức Công đoàn trong tỉnh phát động triển khai trong 5 năm qua còn giúp xuất hiện nhiều điển hình tiên tiên tiêu biểu là các tập thể, hàng trăm cá nhân người tốt, việc tốt, công nhân giỏi; lao động sáng tạo được các cấp, ngành công nhận: 03 cá nhân được tặng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Hai, hạng Ba; 01 tập thể và 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 44 đơn vị, tặng Bằng khen cho 143 tập thể và 162 cá nhân; tặng Bằng Lao động Sáng tạo cho 93 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 50 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 74 đơn vị, tặng Bằng khen cho 253 tập thể và 400 cá nhân. Đặc biệt, tại hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ Thái Bình, giai đoạn 2015 - 2020 có 157 tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,  UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh khen thưởng.

Để phong trào thi đua trong CNVCLĐ thời gian tới được triển khai sâu rộng hơn nữa, các cấp Công đoàn trong tỉnh xác định: Tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ. Các phong trào thi đua sẽ tập trung hướng về cơ sở với phương châm thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Tiếp tục cải tiến, nội dung, hình thức thi đua phù hợp đi vào thực chất, gắn với đoàn kết đổi mới và sáng tạo; coi trọng và quan tâm thường xuyên đến việc nuôi dưỡng, nhân rộng điển hình. Ngoài ra, việc nhân rộng điển hình phải gắn liền với việc phát hiện những nhân tố mới, những điển hình xứng đáng. Chú trọng phát hiện kịp thời, tôn vinh đúng lúc, khen thưởng đột xuất nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện các phong trào thi đua. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm nền tảng và tạo động lực để đưa các phong trào thi đua lên một tầm cao mới. Trước mắt, trong năm 2020 cần tổ chức hiệu quả, thiết thực các phong thi đua chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngành, địa phương, đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình và Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X.

 

Tg: Phạm Thị Như Phong - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
 
  • VIDEO
Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường l...
  • CHUYÊN MỤC
  • LIÊN KẾT WEBSITE