XÂY DỰNG CĐCS VỮNG MẠNH
LĐLĐ huyện Vũ Thư kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại các CĐCS

Ngày cập nhật: 11/11/2019

   

Thực hiện chương trình kiểm tra công đoàn năm 2019, trong các ngày từ 08/10 – 05/11/2019, Đoàn Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn (đợt 2) tại 15 CĐCS các trường mầm non, tiểu học, THCS, cơ quan, doanh nghiệp và các xã trên địa bàn huyện.

Qua kiểm tra cho thấy Công đoàn cơ sở các trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chấp hành tương đối tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đã triển khai và thực hiện đầy đủ các văn bản, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, công đoàn cấp mình. Các CĐCS đã tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 đảm bảo nội dung, chương trình, thời gian theo quy định. Sau đại hội đã ban hành Quy chế làm việc, nghị quyết phân công nhiệm vụ của Ban chấp hành, ủy ban kiểm tra; quy chế mối quan hệ phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và ban chấp hành công đoàn cơ sở theo quy định; chương trình, kế hoạch hoạt động công đoàn; quy chế chi tiêu nội bộ; xây dựng hệ thống sổ sách đảm bảo cho các hoạt động tại cơ sở như sổ theo dõi công văn đi – đến, sổ theo dõi đoàn viên công đoàn, sổ theo dõi thi đua khen thưởng, sổ ghi nghị quyết của Ban Chấp hành... Ủy ban kiểm tra công đoàn đã xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện công tác tự kiểm tra. Các công đoàn cơ sở được kiểm tra thực hiện tốt chế độ họp, thực hiện dân chủ trong sinh hoạt Ban chấp hành, sinh hoạt công đoàn.

Đoàn kiểm tra LĐLĐ huyện kiểm tra tại CĐ Trường TH Song Lãng

Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt các chức năng của tổ chức công đoàn, theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam. Công đoàn phối hợp tốt với chính quyền triển khai học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, vận động đoàn viên tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng phát triển đảng trong đơn vị, tham gia tích cực trong các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Chú trọng việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương BHXH, BHYT và các chế độ khác có liên quan theo quy định của pháp luật; tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi hiếu hỉ đoàn viên và người thân nhân, chúc mừng sinh nhật đoàn viên, chăm lo cho con đoàn viên, có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên nữ, các hoạt động mang màu sắc giới; phối hợp với thủ trưởng đơn vị thực hiện  quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo quy định; đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong đoàn viên, CNVCLĐ. Tham gia có hiệu quả trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”  “Người tốt việc tốt, báo công dâng Bác”,”Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Giỏi việc nước  – đảm việc nhà”, “Dạy tốt – học tốt”; cuộc vận động “Dân chủ kỷ cương tình thương trách nhiệm, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” cuộc vận động xây dựng người cán bộ “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đoàn viên và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.


Đoàn kiểm tra LĐLĐ huyện kiểm tra tại CĐ xã Song An

Về công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn, nhìn chung các công đoàn cơ sở đã chấp hành tốt các quy định về công tác quản lý tài chính như: thực hiện thu đoàn phí, trích nộp 2% kinh phí công đoàn kịp thời đẩy đủ, đúng quy định; quản lý và sử dụng tài chính công đoàn tiết kiệm, hiệu quả, đúng nguyên tắc, chế độ; kinh phí chủ yếu tập trung cho hoạt động phong trào của cơ sở, thăm hỏi đoàn viên. Các công đoàn cơ sở chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định, các khoản thu chi có đầy đủ hồ sơ, chứng từ kế toán; có mở sổ hạch toán theo dõi chi tiết từng loại quỹ theo quy định.


Đoàn Kiểm tra LĐLĐ huyện kiểm tra tại CĐ Trường TH Vũ Hội

Tuy nhiên, qua kiểm tra Đoàn cũng đã chỉ ra một số điểm còn tồn tại mà các đơn vị cần lưu ý như: một số đơn vị chưa xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức kiểm tra hàng năm; việc công đoàn phối hợp với chính quyền trong thực hiện quy chế dân chủ ở cở, chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân hoạt động còn chưa được thường xuyên; việc phối hợp với chính quyền phát động các phong trào thi đua, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình đảng và phát triển đảng viên mới có nơi kết quả chưa cao; công tác văn thư lưu trữ công văn đi, đến ở một số đơn vị còn hạn chế; trong công tác tài chính một số chứng từ chi chưa đủ các thủ tục hành chính, có đơn vị chưa thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt và lập sổ thu chi ngân sách công đoàn cơ sở theo quy định.

Sau mỗi cuộc kiểm tra, Đoàn Kiểm tra kết luận rõ việc chấp hành tốt những nội dung của Điều lệ Công đoàn và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, đồng thời kiến nghị các biện pháp để CĐCS sớm khắc phục kịp thời tồn tạn, hạn chế. Thông qua kiểm tra đã tạo sự thống nhất trong việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn./.

 

Đặng Thị Hương
Các tin khác cùng chủ đề
 
  • VIDEO
Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường l...
  • CHUYÊN MỤC
  • LIÊN KẾT WEBSITE