Chủ Nhật, ngày 20/09/2020
Văn Bản
Tìm kiếm văn bản:  
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1699/QĐ-TLĐ 24/10/2016 Quyết định về việc ban hành quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017
2 1616/HD-TLD 24/10/2016 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017
3 02/HD-UBND 06/10/2016 Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016
4 81/LĐLĐ 09/04/2019 triệu tập họp
5 272/QĐ-TLĐ 11/02/2019 Về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII
6 09/KH-TLĐ 11/02/2019 Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023
7 03/NQ-BCH 11/01/2019 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII về công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới
8 1321/QĐ-TLĐ 19/07/2018 Quyết định ban hành nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên CĐ
9 872-CV/BTGTU 25/07/2018 V/v gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
10 842/LĐLĐ 14/08/2020 Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ
11 824/TLĐ 10/08/2020 Về việc thực hiện Nghị quyết 09c/NQ-BCH
12 839/LĐLĐ-CSPL 10/08/2020 về việc triển khai hội thi sáng tạo khoa học-công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ ix, năm 2020-2021
13 01-BBT 19/08/2020 V/v nâng cao chất lượng viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh
14 842/LĐLĐ 14/08/2020 v/v tổng hợp, thống kê số lượng người đã cài đặt ứng dụng "khẩu trang điện tử" bluezone
15 846/LĐLĐ 20/08/2020 Về việc triển khai Kế hoạch số 81/KH-UBND, ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
16 214/BC-LĐLĐ 20/08/2020 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 8/2020, nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn tháng 9/2020
17 82/KH-LĐLĐ 20/08/2020 kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 02/nq-đct ngày 17/11/2015 của đoàn chủ tịch tổng liên đoàn về đẩy mạnh đối thoại tại doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020
18 845/LĐLĐ-CSPL 20/08/2020 V/v tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động
19 844/LĐLĐ 20/08/2020 về việc thực hiện nghị quyết 09c/NQ-BCH
20 84/KH-LĐLĐ 24/08/2020 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
21 98/HD-LĐLĐ 24/08/2020 Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ chính trị
22 86/KH-LĐLĐ 28/08/2020 Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIII
23 87-KH-LĐLĐ 08/09/2020 Kế hoạch thăm doanh nghiệp và trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19
24 62/KH - TLD 11/09/2020 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch TLĐ về "Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế"
25 10/HD-TLĐ 14/09/2020 Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đềcủa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
26 1315/QĐ-TLĐ 15/09/2020 quyết định về việc ban hành mã định danh điện tử (mã liên thông trên trục liên thông văn bản quốc gia) của các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty, đơn vị trực thuộc tổng liên đoàn
27 219/BC-LĐLĐ 15/09/2020 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quý III, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV