Thứ 2, ngày 13/07/2020
Văn Bản
Tìm kiếm văn bản:  
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1699/QĐ-TLĐ 24/10/2016 Quyết định về việc ban hành quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017
2 1616/HD-TLD 24/10/2016 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017
3 02/HD-UBND 06/10/2016 Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016
4 81/LĐLĐ 09/04/2019 triệu tập họp
5 272/QĐ-TLĐ 11/02/2019 Về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII
6 09/KH-TLĐ 11/02/2019 Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023
7 03/NQ-BCH 11/01/2019 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII về công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới
8 1321/QĐ-TLĐ 19/07/2018 Quyết định ban hành nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên CĐ
9 872-CV/BTGTU 25/07/2018 V/v gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng